Chỉ với vài thao tác, bạn hoàn toàn có thể tự tạo riêng cho mình một bản đồ gia phả hoàn chỉnh, đầy đủ tính năng, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Bước 1: Bạn cần đăng ký một tài khoản trên giaphaonline.com.

Bước 2: Bạn vào menu sảnh đường để quản lý các thông tin tài khoản.

Bước 3: Bạn vào menu cây gia tộc để tạo cho mình một cây gia tộc đầu tiên.

Bước 4: Bạn nhập thông tin cơ bản cho cây gia tộc của mình

Bước 5: Tạo thành viên đầu tiên của cây gia tộc

Bước 6: Tạo các thành viên tiếp theo và thiết lập mối quan hệ giữa các thành viên

Chúc các bạn thành công khi tạo gia phả trực tuyến trên giaphaonline.com.

Gia Phả Online - Công cụ tạo gia phả nhanh nhất